1. ANASAYFA
  2. Etiket "Kuran-ı Kerim"
Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi,Kur’ân,• şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi;• ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi;• ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri;• ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin manevî hazinelerinin keşşafı;• ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı;• ve âlem-i şehadette […]