YENİ YAYINLAR

YAYIN AKIŞI

HATİM PROGRAMI

Risale-i Nur TV Hatim Programı

Cüz ya da Hatim alarak Hatim okumalarımıza katılmak için bize WhatsApp’dan mesaj gönderebilirsiniz.  Lütfen almak istediğiniz cüzü belirtiniz. Okunmayan cüzlerin manevi mesuliyetinin olduğunu lütfen unutmayınız. WhatsApp: 0850 303 3399 Benzer Video Yok.

MÜZAKERELİ GENÇLİK DERSLERİ

Müzakereli Gençlik Dersleri-1 • Sebahattin Yaşar, Mustafa Gönüllü, Said Demirpençe • Gençlik Rehberi

Risale-i Nur TV Canlı Yayını • 11.7.2020 • Risale-i Nur Dersleri • Kur’an-ı Kerim • Dua • Cevşen Yayınlarımızı paylaşarak insanların Risale-i Nur ile tanışmasına vesile olabilirsiniz. Her gün 14:00-24:00 saatleri arasında canlı yayında her saat başı bir ders yapıyoruz. (10 ders) • Risale-i Nur Dersleri • Açık Oturum • Müzakereli Dersler • Kur’an-ı Kerim […]

RİSALE-İ NUR'DAN DUALAR

Risale-i Nur’dan Dualar • Münacat-1 • Risale-i Nur TV

“Evet, mesleğimiz şükürdür ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir.” Risale-i Nur – Müellifi Bediüzzaman Said Nursî RİSALE-İ NUR TV | UNKAPANI/İSTANBUL Çağrı Merkezi • 0850 303 3399 www.risaleinurtv.com www.youtube.com/risaleinurtv www.instagram.com/risaleinurtv www.twitter.com/risaleinurtvcom www.facebook.com/risaleinurtvcom www.pscp.tv/risaleinurtv #RisaleiNur #Bediüzzaman #SaidNursi Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.) Kuran İslam Risale-i Nur Bediüzzaman Said Nursi Cevşen Cevşen-i Kebir […]

NAMAZ TESBİHATLARI

Öğle Namazı Tesbihatı – Okuyan: Mustafa Başkarcı – Risale-i Nur TV

Mü’minin, namazdan sonra yaptığı tesbihat bir ibadettir. Meselâ “Sübhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahü Ekber” gibi mübârek kelimelerle otuz üçer defa Allah’ı tesbih ve senâ ederek, hem bu duâ ile âcizliğini ve ihtiyaçlarını, hem de salâvatlarla da Efendimiz’e (asm) muhabbet ve selâm gönderilerek onun şefaatini dilemiş olur. ¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸ “Kur’ân, sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahıdır.” Risale-i Nur […]

KUR'AN-I KERİM

Kur`an Nedir?

Kur`an-ı Kerîm, Allah`ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur`an, son Peygamber Hz. Muhammed`e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür (*) yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur`an-ı Kerîm ferde ve cem`iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî – mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet başkanından, kumandandan […]

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi,Kur’ân,• şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi;• ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi;• ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri;• ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin manevî hazinelerinin keşşafı;• ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı;• ve âlem-i şehadette […]

Derece-i i’câzda belâgat-i Kur’âniye

O belâgat ise, nazmın cezaletinden ve hüsn-ü metanetinden ve üslûblarının bedaatinden, garib ve müstahsenliğindenve beyanın beraatinden, faik ve saffetinden ve maânîsinin kuvvet ve hakkaniyetinden ve lâfzının fesahatinden, selâsetinden tevellüd eden bir belâgat-i harikulâdedir ki, benî Âdem’in en dâhî ediblerini, en harika hatiblerini, en mütebahhir ulemasını muarazaya davet edip bin üç yüz senedir meydan okuyor,onların damarlarına […]

HADİS-İ ŞERİF

Günün Hadis-i Şerifi

“Üç kişi bir araya geldiklerinde birisi imam olsun. İmamlığa en lâyık olanları Kur’ân’ı en iyi okuyandır.” Camiü’s-Sağir, No: 464 Benzer Video Yok.

RİSALE-İ NUR

Sözler Telif Tarihçeleri

SÖZLER TELİF TARİHÇESİ (1926-1934)1927 Birinci Söz Türkçe1927 İkinci Söz Türkçe1927 Üçüncü Söz Türkçe1927 Dördüncü Söz Türkçe1927 Beşinci Söz Türkçe1927 Altıncı Söz Türkçe1927 Yedinci Söz Türkçe1927 Sekizinci Söz Türkçe1927 Dokuzuncu Söz Türkçe1927 Onuncu Söz Türkçe1927-34 On Birinci Söz Türkçe1927-34 On İkinci Söz Türkçe1927-34 On Üçüncü Söz Türkçe1927-34 On Dördüncü Söz Türkçe1933 On Dördüncü Sözün Zeyli Türkçe1927-34 […]

DUALAR

Dua-ı Nebevi: Cevşenü’l-Kebir – Kur’an Kısmı – Mustafa Başkarcı – [Cevşen-i Kebir]

Cevşenü’l-Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbi esnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed’e (s.a.v.): “Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır.” demiştir. Peygamber Efendimiz duânın tesirinin sadece kendine mi mahsus, yoksa ümmete de şamil mi olduğunu sorunca, Cebrail (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ya […]

SİNEVİZYONLAR

Doğru İslamiyet Sinevizyonu – RİSALE-İ NUR TV

“Kur’ân, âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsidir.” Risale-i Nur – Müellifi Bediüzzaman Said Nursî RİSALE-İ NUR TV | UNKAPANI/İSTANBUL Çağrı Merkezi 0850 303 3399 www.risaleinurtv.com www.instagram.com/risaleinurtv www.twitter.com/risaleinurtvcom www.facebook.com/risaleinurtvcom www.periscope.tv/risaleinurtv Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.) Kuran İslam Risale-i Nur Bediüzzaman Said Nursi Cevşen Cevşen-i Kebir Cevşenü’l Kebir Dua Dualar Canlı Canlı TV Canlı Yayın Dini […]

BELGESELLER

AÇIK OTURUMLAR

Açık Oturum • İttihad-ı İslâm

Risale-i Nur TV Canlı Yayını • 15.7.2020 • Risale-i Nur Dersleri • Kur’an-ı Kerim • Dua • Cevşen Yayınlarımızı paylaşarak insanların Risale-i Nur ile tanışmasına vesile olabilirsiniz. Her gün 14:00-24:00 saatleri arasında canlı yayında her saat başı bir ders yapıyoruz. (10 ders) • Risale-i Nur Dersleri • Açık Oturum • Müzakereli Dersler • Kur’an-ı Kerim […]

GENÇLİK DERSLERİ

HİZBÜ’L KUR’AN

Hizbü’l Kur’ân – 1 – Okuyan: Mustafa Başkarcı – RİSALE-İ NUR TV

“Kur’ân, insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsidir.” Risale-i Nur – Müellifi Bediüzzaman Said Nursî ¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸.•*¨*•¸¸ www.risaleinurtv.com Çağrı Merkezi 0850 303 3399 www.instagram.com/risaleinurtv www.twitter.com/risaleinurtvcom www.facebook.com/risaleinurtvcom www.periscope.tv/risaleinurtv source Benzer Videolar: Hizbü’l Kur’ân – 2 – Okuyan: Mustafa Başkarcı – RİSALE-İ NUR TV Hizbü’l Kur’ân – 4 – Okuyan: Mustafa Başkarcı – RİSALE-İ NUR TV Hizbü’l […]

HABERLER

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ

Asırların İmamı Bediüzzaman Said Nursî. ” Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebânıdır.” Risale-i Nur Bediüzzaman Said Nursî Kimdir? 1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğan Bediüzzaman, ilk eğitimini ağabeyi Molla Abdullah’tan aldı. Değişik medreselerde […]

RİSALE-İ NUR

Risale-i Nur bu asrın ilmî bir mürşidi… Aziz, Sıddık ve Fedakâr ve Vefakâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım! Bu dünyada benim için medâr-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümitlerimi doğru çıkardınız. Cenab-ı Hak, sizden ebeden razı olsun, âmin. İrsalâtınız ve bilhassa Onuncu Söz buraya o derece […]

“ASIRLARIN İMAMI BEDİÜZZAMAN” BELGESEL SERİSİ HAZIRLANIYOR…

Risale-i Nur TV iç yapımlardan “Asırların İmamı Bediüzzaman” belgesel serisi pek yakında Risale-i Nur TV’de. Hazırlıklarda sona gelindi. Röportaj çekimleri için yakında duyuruların yapılacağını da belirtelim… Ayrıntılar yakında bu sayfada inşaallah. “Evet, bu asrın ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir mürşidi olan Risaletü’n-Nur hey’et-i mecmuası sair şahsî büyük mürşidler gibi kendine muvafık ve hakikat-i ilmiyeye […]

1 DAKİKADA 10 HAKİKAT

1 Dakikada 10 Hakikat • 1 • Risale-i Nur TV

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?” Risale-i Nur • Müellifi Bediüzzaman Said Nursî RİSALE-İ NUR TV Çağrı Merkezi • 0850 303 3399 www.risaleinurtv.com www.youtube.com/risaleinurtv www.instagram.com/risaleinurtv www.twitter.com/risaleinurtvcom www.facebook.com/risaleinurtvcom www.pscp.tv/risaleinurtv #RisaleiNur #Bediüzzaman #SaidNursi Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.) […]

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP DERSLERİ

BEDİÜZZAMAN VE NUR MENZİLLERİ • İSMAİL ÖZDEMİR DERSLERİ

DAVAM • HAMZA KARA DERSLERİ

İZZET ATİK DERSLERİ

Mİ’RAC GECESİ ÖZEL

NAZAR • İLYAS ARPAGUŞ DERSLERİ